กิจกรรม/โครงการ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)

ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 59 ปี พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.

Read More
ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 59 ปี พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read More
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ