กิจกรรม/โครงการ

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

Read More
ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

Read More
ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

Read More
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2565

Read More
กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ช...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ