กิจกรรมสวดมนต์เย็น ทุกวันอาทิตย์ วันที่ 9 มกราคม 2565

Read More
กิจกรรมสวดมนต์เย็น ทุกวันอาทิตย์ วันที่ 9 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2564

Read More
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2564

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันที่ 15-29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

Read More
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันที่ 15-29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565

Read More
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ปีงบประมาณ 2565

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ