ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “134 มหาจุฬาฯ”

Read More
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “134 มหาจุฬาฯ”

ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาออนไลน์ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล 58 ปี พระเดชพระคุณพระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

กำลังโหลด…
Read More
ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาออนไลน์ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล 58 ปี พระเดชพระคุณพระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Read More
ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรโควต้าวัคซีน Astrazenece จำนวน 30 โดส สำหรับบุคลากรและนิสิต (รอบที่ 1)

Read More
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรโควต้าวัคซีน Astrazenece จำนวน 30 โดส สำหรับบุคลากรและนิสิต (รอบที่ 1)

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ