กิจกรรม/โครงการ

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

Read More
ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

Read More
ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 13 (2566-2570)

           เมื่อวันท...
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 13 (2566-2570)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม

Read More
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม

ยินดีต้อนรับผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ

     ยินดีต้อนรับผู้...
Read More
ยินดีต้อนรับผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ

อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

Read More
อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ