กิจกรรม/โครงการ

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

Read More
ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

Read More
ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ยินดีต้อนรับผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ

     ยินดีต้อนรับผู้...
Read More
ยินดีต้อนรับผู้สนใจนำเสนอผลงานวิชาการ

อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

Read More
อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพร

     พิธีเจริญพระพุท...
Read More
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพร

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565

ภาพ/ข้อมูล :: พระไพศ...
Read More
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ