เรื่อง เลื่อนวันอบรมก่อนสอบ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนวันอบรมก่อนสอบ ระดับปริญญาตรี           ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จึงได้มีการจัดอบรมก่อนสอบในวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
Read More
เรื่อง เลื่อนวันอบรมก่อนสอบ ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (สอบข้อเขียน) ประกาศมหาวิทยาลัยรอบ1 เข้าศึกษาต่อป.ตรี สอบถามรายละเอียด โทร. 097-2164902 เวลา 08.00 - 16.00 น. วันทำการ
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม

ขอเชิญพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้เพื่อสื่อสรสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไปพระสงฆ์สอนศีลธรรม ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กำหนดการพระสอนศิลธรรม ชัยภูมิ
Read More
ประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยพระใหม่ 2561 20 2 61
Read More
ประกาศรายชื่อพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ