คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประเมินแผนระยะที่ 12 และยกร่างแผน ระยะที่ 13

           พระศรีสัจ...
Read More
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประเมินแผนระยะที่ 12 และยกร่างแผน ระยะที่ 13

พระนิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563

                    ...
Read More
พระนิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563

รับมอบถวายปัจจัย พัฒนามหาวิทยาลัย ติดตั้งระระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

          ท่านกอบชัย...
Read More
รับมอบถวายปัจจัย พัฒนามหาวิทยาลัย ติดตั้งระระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

Read More
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ