เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าภาพกฐินวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

Read More
เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าภาพกฐินวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒

มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

      มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของของมหาวิทยาลัย

Read More
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของของมหาวิทยาลัย

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ