กิจกรรม/โครงการ

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

กำลังโหลด…
Read More
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

Read More
ประมวลภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

Read More
ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

Read More
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)

Facebook :: บัณฑิตศึ...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ปริญญาโท)

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

Read More
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ