ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่ง วิชาการ

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่ง วิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

โอกาสนี้ พระเดชพระคุ...
Read More
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Read More
บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เว็บไซต์ มจร. อื่น ๆ

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ