มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ MCU Contest ครั้งที่ ๔

0

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ MCU Contest ครั้งที่ ๔

ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ ๔ รอบคัดเลือกระดับภาค ผ่านเว็ปไซต์ www.krupra.net (สมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น) โดยมีกิจกรรมประกวดทั้งหมด ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
๒. กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาฯ
๓. กิจกรรมบรรยายธรรม
๔. กิจกรรมถกวาที (วาจาสุภาษิต)
๕. กิจกรรมโครงงานนคุณธรรมฯ

http://การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดต่างๆ