โครงการปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2562

0

          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จัดโครงการปูชารหาภิวาท (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ .... เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

              การไหว้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วไป แต่ละปีการศึกษาในการเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนแรกจะมีการกำหนดการไหว้ครู ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ยึดถือนำมาปฏิบัติเป็นประจำทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ก็เช่นเดียวกันที่ยึดถือนำมาปฏิบัติทุกปีการศึกษา ปีนี้มีพระนิสิต และนิสิตคฤหัสถ์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวัน ... ทีผ่านมา

Share.