ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคี” เพื่อติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ณ อุทยานการศึกษาปราสาทดิน ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564