ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่แก่ท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

0