ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาออนไลน์ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล 58 ปี พระเดชพระคุณพระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0


Share.