คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

0

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระศรีสัจญาณมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ ณ วัดไพรีพินาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 0930 น.

ภาพ/ข้อมูล
ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน
Share.