บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

0
Share.