ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันที่ 15-29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

0
Share.