ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2564

0
Share.