พิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี คณะสังคมศาสตร์

0
           เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มอบหมายให้ พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและคณะเป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญ ครบรอบ 39 ปี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยาและเป็นเจ้าภาพทำบุญในนามวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิจำนวน 5,000 บาทโดยมีคุณพ่อสมศักดิ์ คุณแม่ชุติมา ตั้งรัตคณะ ร่วมบริจาค เพิ่ม 10,000 บาท
ข่าว :: ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน
Share.