โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

0

     วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ อุปถัมภ์ภัตตาหาร และปัจจัยสี่ แด่พระวิปัสนาจารย์-วิทยากร และพระสงฆ์ที่เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบท (ทั่วประเทศ) จำนวน 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในส่วนภูมิภาค จ.ชัยภูมิ จำนวน 30 รูป (รวมพระวิปัสสนาจารย์) กำหนดเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 13 ส.ค. 2565 รวม 20 วัน ท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถเข้าถวายภัตตาหาร เช้า-เพล และน้ำปานะได้ตามกำลังศรัทธาตามวันและสถานที่ดังกล่าว ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ (รายละเอียดและกำหนดการกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ข่าว :: ดร.ณรงค์ศักดิ์ บัวอ่อน

Share.