โครงการปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ “90 พรรษา 90 ต้น 36 โรงเรียน”

0
      เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเข้าร่วมพิธี และรับมอบต้นหม่อนในโครงการปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 " 90 พรรษา 90 ต้น 36 โรงเรียน" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ภาพ/ข้อมูล :: ดร.กาญจพงศ์ สุวรรณ
Share.