พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

0
      พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระมหามณฑปฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
     ในการนี้ พระศรีสัจญาณมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีและรับพระราชทานผ้าไตร เครื่องกัปปิยภัณฑ์และในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕ ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
Share.