พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565

0

ภาพ/ข้อมูล :: พระไพศาล จนฺทธมฺโม, ดร.

Share.