ประมวลภาพ : โครงการปูชารหาภิวาท (พิธีไหว้ครู) ปีการศึกษา 2566

0
Share.