ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าภาพกฐินวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒
มจร กำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของของมหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมลงทะเบียนสมัครประชาชนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
การประชุมสภาวิชาการ(สัญจร) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
การประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย