กลุ่มงานการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ไปหน้างานการสอนศีลธรรมในโรงเรียน.

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ

 


นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ์
โทร 082-7502464,094-8477056
เมล : Orapin.phunprasit@gmail.com