ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จำนวน ๑๒ รายการ